تاریخچه فرش و سجاده فرش کاشان '
تاریخچه فرش سجاده ای کاشان

تاریخچه فرش و سجاده فرش کاشان

در این پست از سجاده فرش مشهدالرضا قصد داریم درمورد تاریخچه فرش و سجاده فرش کاشان مطلبی ارایه بدهیم. با ما همرا باشید. کاشان از شهرهای مرکزی ایران است که در جنوب کویر نمک و دریاچه قم و نزدیک ۲۵۰ کیلومتری طهران پیمان دارد. کاشان به انگیزه بلندی ناچیز از سطح دریا ، تابستانهایی خش...

ادامه مطلب


اصول کلی طرح در فرش سجاده ای ایران

در حالت کلی طرح در قالی و فرش سجاده ای آن هم در ایران به دو دسته تقسیم می شود که عبارتند از: 1) طرح های هندسی یا به عبارتی شکسته در فرش سجاده ای شامل طرح هایی میباشد که از خطوط مستقیم شکسته تشکیل شده اند. 2) طرح های چرخشی یا گردان که شامل خطوط منحنی میشوند. اما این نکته قابل ذکر ...

ادامه مطلب


پل های ارتباطی سجاده مشهدالرضا :